Färgenergier

Varför fungerar kommunikationen så lätt med vissa människor och svårare med andra? Varför ser jag ett noggrant analytiskt beteende som en fördel en dag och samma beteende som frustrerande långsamt och omständligt en annan dag?

Insights Färghjulsmodell med sin geniala pedagogik beskriver olika beteenden som färgenergier.

Du får din egen Personliga Profil som ökar din insikt om dina starka sidor, dina förväntningar, behov, önskemål och metoder att påverka och kommunicera.

Du lär dig också känna igen andra människors färgenergier och får tips om hur du
effektivt kan kommunicera och samarbeta med dem.

Lägg din energi på rätt saker, minska stressen och öka arbetsglädjen!

Du får med dig ett verktyg som du kan använda för personlig utveckling, teamutveckling, effektivare försäljning och tydligare ledarskap.

  
 

  
© Axiris 2008