Får och färger
Vill du:
·         Öka din medvetenhet om dina styrkor, drivkrafter och möjliga fallgropar?

·         Känna igen beteendemönster och förstå olika drivkrafter, synsätt och behov?

·         Testa ditt eget sätt att kommunicera och få återkoppling direkt?

·         Få ett tydligt verktyg som hjälper dig att förstå dig själv och andra och ger dig effektiva sätt att kommunicera?


Vi erbjuder en spännande, aktiv, rolig och annorlunda dag som ger dig detta!

Läs mer

  
 

 

 

  
© Axiris 2008