Kreativa workshops

Skaffa en verktygslåda för att kunna leda och facilitera en kreativ workshop så att den når sitt mål!

När en grupp gemensamt ska skapa idéer, produkter eller förslag krävs både struktur och kreativitet. En framgångsrik workshopledare har en verktygslåda för alla tänkbara tillfällen.

Under en aktiv dag får du prova på ett flertal olika metoder.

Efteråt får du med dig en verktygslåda med:

- Mer än 30 olika metoder
- En struktur  från förberedelser till resultat
- Tips för att få maximal aktivitet från deltagarna

 

  
 

  
© Axiris 2008