Projektmetodik

Lär dig arbetsgången i ett projekt.
Du får en strukturerad modell som innehåller de olika stegen som krävs för att beställa, planera, genomföra, leverera och utvärdera ett framgångsrikt projekt.

Med hjälp av ett praktiskt övningsexempel arbetar du dig igenom allt från de viktiga förberedelserna till ett godkänt slutresultat. Vi fokuserar på vilka som är de viktiga framgångsfaktorerna.

Du får med dig en struktur att följa - med mallar och checklistor som gör att du kan tillämpa dina kunskaper direkt i din egen verksamhet omedelbart efter kursen.

  
 

  
© Axiris 2008